luty 2014

Obsługa prawnika

Obsługa prawnika

Współczesna profesjonalna obsługa prawna to przede wszystkim obsługa o charakterze całościowym. Kancelaria prawna to nie tylko kancelaria radców prawnych reprezentująca sprawy swoich kontrahentów przed sądami, ale także inne kancelarie prawne świadczące usługi pokrewne i współpracujące. Mogą to być w szczególności: kancelaria doradztwa podatkowego, komornicy, windykacja zagraniczna czy też windykacja krajowa, kancelaria patentowa,

Sprawy karne

Sprawy karne

Wszystkie czynności sprawowane przez notariuszy mają istotę dokumentu urzędowego. Zadania adwokata to pomoc to świadczenie porad prawnych, opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, oraz występowanie przed urzędami i sądami.Notariusz pracuje jako jednostka zaufania publicznego oraz ma ochronę przysługującą innym państwowym urzędnikom publicznym.Adwokat to osoba (prawnik) udzielająca porad prawnych a także

Zwolnienia z pracy

Zwolnienia z pracy

Bezprawne zwolnienie z pracy to na wokandach sądów pracy jedna z najbardziej popularnych spraw. Jednostronne rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę musi mieć potwierdzenie w rzeczywistości i być odpowiednio umotywowane. Wszelkie błędnie uzasadnione próby bezpodstawnego zwolnienia z pracy mogą być kwestionowane przez pokrzywdzonego pracownika. Ze wsparciem przychodzi tutaj doradztwo kompetentnej kancelarii prawnej, która specjalizuje