kwiecień 2014

Zabezpieczenie dla firmy

Zabezpieczenie dla firmy

W dobie kryzysu wiele firm traci płynność finansową, co stwarza niebezpieczną sytuację dla zasiadających w zarządzie i radzie nadzorczej. Za upadłość spółki mogą oni odpowiedzieć osobiście, całym swoim majątkiem. Z tego powodu na całym świecie rozpowszechniło się Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu, w skrócie D&O od angielskiej nazwy Directors & Officers Insurance. Jest to rodzaj ubezpieczenia dla firm,