kwiecień 2016

Jak przebiega rozwód?

Jak przebiega rozwód?

Rozwód jest regulowany poprzez prawo cywilne, a dokładniej przeprowadza się go zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z 1964 roku. Wyrok w sprawie rozwodu wydaje Sąd Okręgowy. Przed przeprowadzeniem pierwszej rozprawy rozwodowej, sąd orzeka postępowanie pojednawcze, z którego małżonkowie mogą zrezygnować jeżeli tylko zdecydują się na dobrowolną próbę rozwiązania konfliktu, czyli tak zwaną mediację. Osobą uczestnicząca w