adwokaci

Sprawy karne

Sprawy karne

(...) Wszystkie czynności sprawowane przez notariuszy mają istotę dokumentu urzędowego. Zadania adwokata to pomoc to świadczenie porad prawnych, opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, oraz występowanie przed urzędami i sądami.Notariusz pracuje jako jednostka zaufania publicznego oraz ma ochronę przysługującą innym państwowym urzędnikom publicznym.Adwokat to osoba (prawnik) udzielająca porad prawnych a także