biznes

Obsługa prawnika

Obsługa prawnika

(...) Współczesna profesjonalna obsługa prawna to przede wszystkim obsługa o charakterze całościowym. Kancelaria prawna to nie tylko kancelaria radców prawnych reprezentująca sprawy swoich kontrahentów przed sądami, ale także inne kancelarie prawne świadczące usługi pokrewne i współpracujące. Mogą to być w szczególności: kancelaria doradztwa podatkowego, komornicy, windykacja zagraniczna czy też windykacja krajowa, kancelaria

Zapytaj prawnika

Zapytaj prawnika

(...) Radca Prawny Piotr Sikora z Łodzi funkcjonuje w oparciu o niezbędne zaświadczenia a także pozwolenia, jej działalność jest odpowiednio prawnie umocowana, a radca prawny prowadzący takie kancelarie jest wpisany na oficjalną listę radców prawnych prowadzoną przez stosowne urzędy Ministerstwa Sprawiedliwości.Dzisiejsza profesjonalna obsługa prawna to przede wszystkim obsługa o charakterze całościowym. Kancelaria prawna to nie

Kancelaria prawna

Kancelaria prawna

(...) Adwokat realizuje obsługę prawną w obszarze doraźnej pomocy prawnej jak również stałej pomocy prawnej. Kancelaria Adwokacka funkcjonuje na polskim rynku od wielu lat.Kalkulowanie zleceń doraźnej pomocy prawnej realizowane jest w jednym z dwóch opcji ustalania taksy:- wynagrodzenie ryczałtowa ustalane adekwatnie do przewidywanego nakładu pracy, według wynegocjowanej taksy za zrealizowanie pełnego zlecenia i nie podlega (...)