licytacja

Sądowa licytacja ruchomości

Sądowa licytacja ruchomości

(...) która musi być osiągnięta na pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej danej rzeczy. W przypadku, gdy cena ta nie zostanie osiągnięta komornik sądowy w Bydgoszczy będzie zmuszony (...)