pieniądz

Zabezpieczenie dla firmy

Zabezpieczenie dla firmy

(...) nazwy Directors & Officers Insurance. Jest to rodzaj ubezpieczenia dla firm, które zapewnia członkom władz spółki (zarządu, rady nadzorczej, prokurentom, pracownikom szczebla kierowniczego, ich rodzinom i spadkobiercom) ochronę przed roszczeniami związanymi z pełniona przez nich funkcją, polisa D&O pokrywa również koszty ochrony prawnej we wszelkiego rodzaju (...)