prawnicy

Sprawy karne

Sprawy karne

(...)   - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z przedstawionym dokumentem- Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia- Wyrabianie odpisów, wypisów i wyciągów dokumentów- doręczanie oświadczeń- Przygotowywanie oświadczeń, projektów aktów oraz innych dokumentów.- Wyrabianie protestów czeków a także weksli- spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek)- przyjmowanie