ubezpieczenia

Zabezpieczenie dla firmy

Zabezpieczenie dla firmy

(...) W dobie kryzysu wiele firm traci płynność finansową, co stwarza niebezpieczną sytuację dla zasiadających w zarządzie i radzie nadzorczej. Za upadłość spółki mogą oni odpowiedzieć osobiście, całym swoim majątkiem. Z tego powodu na całym świecie rozpowszechniło się Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu, w skrócie D&O od angielskiej (...)